Skip to main content
 

Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidstilsyn på tvers av landegrensene

10. februar 2023

Hvordan kan arbeidstilsynene i Norden og Baltikum samarbeide på en bedre måte? Det er spørsmålet i et nytt forskningsprosjekt som er finansiert av EU-kommisjonen.

Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård, Kristin Alsos og Johanne Stenseth Huseby skal blant annet kartlegge hva som hindrer et godt samarbeid på tvers og hvilke nye strategier og verktøy som kan tas i bruk. Prosjektet retter seg i første rekke mot utstasjonerte arbeidstakere i byggebransjen og deler av industrien. Partene i arbeidslivet skal også involveres i arbeidet. Prosjektet starter i februar 2023 og skal vare til sommeren 2024.

amo 17

kaljohanne stenseth huseby

Nyhet