Skip to main content
 

Uropatrulje i Rogaland

  • 05. februar 2019

Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet, og for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Uropatruljen skal avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle videre om dette.

Den skal også jobbe forebyggende og føre statistikk over saker. Les hele saken (Næringsforeningen Rosenkilden, 05.02.19)

 
Nyhet