Skip to main content
 

– Tyder på systematisk arbeidslivskriminalitet i stor skala over flere år

12. november 2019
Den siste tiden har Lastebil.no avdekket en rekke graverende forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold hos sjåfører ansatt i Vlantana Norge. Nå er også disse forholdene bekreftet av Arbeidstilsynet, som i en rapport etter to uanmeldte tilsyn har slått fast at det opereres med fiktive timelister og at samtlige kontrollerte sjåfører har blitt vesentlig underbetalt.
 
Nyhet