Skip to main content
 

Arbeidstilsynet: «Overveiende sannsynlig» at sjåførene er systematisk underbetalt

11. november 2019
Arbeidstilsynet har i flere måneder gjennomgått dokumentasjon innhentet ved to uanmeldte tilsyn hos transportselskapet Vlantana Norge i 2019. Nå varsles det pålegg som går på lønn og registrering av arbeidstid.

– Vi har gitt Vlantana Norge AS frist til 1. desember til å sende inn eventuelle kommentarer til vår rapport. Vi kan ikke forskuttere hvilke sanksjonsmidler som er aktuelle før vi har endelige vedtak om pålegg, sier tilsynsleder Vigdis Tingelstad.

Les hele saken Arbeidstilsynet: «Overveiende sannsynlig» at sjåførene er systematisk underbetalt (Lastebil.no, 11.11.19)

 

 
Nyhet