Skip to main content
 

Tilstandsrapport om arbeidet mot menneskehandel

27. juni 2024

Koordineringsenheten mot menneskehandel (KOM) har utarbeidet en tilstandsrapport for 2023. Rapporten viser at politiet i 2023 registrerte 27 anmeldelser for menneskehandel, og 8 av anmeldelsene gjaldt utnyttelse til tvangsarbeid eller tvangstjenester.

Rapporten beskriver også forpliktelser, anbefalinger, utviklingstrekk og tiltak på feltet i regi av myndigheter og frivillige organisasjoner.

Noen av hovedpunktene fra rapporten:

  • I 2023 var det et vedvarende fokus på tiltak for å forebygge utnyttelse av flyktninger fra Ukraina i menneskehandel.
  • Det var også stor oppmerksomhet på Norges internasjonale forpliktelser, blant annet gjennom oppfølgingen av Europarådets ekspertorgan GRETA sin tredje evalueringsrapport om Norges innsats mot menneskehandel, samt anbefalinger fra OSSEs spesialrepresentant mot menneskehandel.

Utdrag fra rapporten om temaet straffesaker:

Menneskehandel og grov menneskehandel rammes av straffeloven 2005 §§ 257 og 258. Strafferammen for menneskehandel er fengsel inntil 6 år og for grov menneskehandel fengsel inntil 10 år.

  • Politiet registrerte 27 anmeldelser for menneskehandel i 2023.
  • 4 anmeldelser var for grov menneskehandel.
  • 17 anmeldelser gjaldt utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål.
  • 8 anmeldelser gjaldt utnyttelse til tvangsarbeid eller tvangstjenester.
  • I 2 av anmeldelsene er utnyttingsform ukjent.
  • 8 av 12 politidistrikter hadde anmeldte saker om menneskehandel i 2023.
  • I 2023 var det ingen nye dommer om menneskehandel.
Nyhet