Skip to main content
 

Tall for arbeidsinnvandring 2020–2021 i OECD-rapportering

  • 28. januar 2022

Norge rapporterer årlig statistikk for inn- og utvandring til OECD. Rapporten for 2020, og delvis 2021, viser at Polen og Litauen fortsatt er de største opprinnelseslandene for arbeidstakere fra EU/EFTA. India er det største opprinnelseslandet for nye faglærte arbeidere fra tredjeland, og de utgjorde om lag 18 prosent av tillatelsene som gis til faglærte. Flest sesongarbeidere i 2021 (per september) kom fra Ukraina og Filippinene, med henholdsvis 32 og 11 prosent av sesongarbeidstillatelsene.

Les beskrivelse av rapporten Migrasjon og integrering 2020–2021. Rapport frå Noreg til OECD Regjeringen, 26.01.22)

Les hele rapporten (eng) Migration and Integration 2020–2021. IMO Report for Norway to the OECD

 

 

 
Nyhet