Skip to main content
 

SSB: Sysselsettingen noe ned blant EØS-innvandrere

  • 02. mars 2020

Ferske tall for fjorårets siste kvartal viser en svak nedgang i sysselsettingen blant innvandrere (20–66 år) fra Norden og EU-land i Øst-Europa, sistnevnte ned 0,3 prosentpoeng fra samme periode året før. Men sysselsetting blant innvandrerne fra EØS-området er fortsatt svært høy: andelen sysselsatte innvandrere fra Norden var 79,5 prosent, mens den blant innvandrere fra EØS-landene i øst var ca 75 prosent.

Innvandrere fra Afrika og Asia hadde størst økning i andel sysselsatte, henholdsvis 2,6 og 1,4 prosentpoeng.

Dette bidro til en svak sysselsettingsøkning blant alle innvandrere på 0,1 prosentpoeng.

Les mer og finn flere tall: Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere (SSB, 02.03.20)

 
Nyhet