Skip to main content
 

Kunnskapsoversikt fra IMDi: Innvandrere i arbeidslivet

  • 28. februar 2020

78 prosent av arbeidsinnvandrerne i Norge mellom 20 og 66 år er i jobb. Tilsvarende andel er 79 prosent i den øvrige befolkningen. Blant personer som har kommet som flyktninger eller familegjenforente er andelen på respektives 52 og 62 prosent.

Det er stor forskjell på hvordan arbeidsinnvandreres og flyktningers jobbdeltakelse endrer seg med botid i Norge. Arbeidsinnvandrere kommer til Norge nettopp for å jobbe. De har derfor typisk en høy deltakelse i arbeidslivet de første årene. Arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene faller også noe raskere ut av arbeidsmarkedet enn tilsvarende personer uten innvandrerbakgrunn.

Les hele kunnskapsoversikten: Innvandrere i arbeidslivet (IMDi, 30.01.20)

 
Nyhet