ShipGlobal: forskningsprosjekt om endringer i europeisk skipsbygning

  • 07. august 2020

Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land  – skal besvare gjennom prosjektet Shipping off labour: Changing staffing strategies in globalised workplaces (ShipGlobal).

Prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråds VAM-program, ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Fafo. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra de respektive landene, og har en referansegruppe med representanter for partene i europeisk skipsbygging.

Fafos prosjektside Ship Global

Ved Fafo er det nå en ledig PhD-stilling knyttet til forskningsprosjektet. Les stillingsutlysingen

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie