Skip to main content
 

ShipGlobal: forskningsprosjekt om endringer i europeisk skipsbygning

07. august 2020

Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land  – skal besvare gjennom prosjektet Shipping off labour: Changing staffing strategies in globalised workplaces (ShipGlobal).

Prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråds VAM-program, ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Fafo. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra de respektive landene, og har en referansegruppe med representanter for partene i europeisk skipsbygging.

Fafos prosjektside Ship Global

Ved Fafo er det nå en ledig PhD-stilling knyttet til forskningsprosjektet. Les stillingsutlysingen

 
Nyhet