Reiselivet skrik etter kvalifisert arbeidskraft

  • 22. juni 2022

Nesten to tredeler av reiselivsbedrifter kallar mangel på kvalifisert personell ei «stor utfordring».

– Utfordringane med rekruttering må løysast både på kort og lang sikt, meiner Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Han fortel at mange verksemder no prøver å rekruttere lokal arbeidskraft og nytilsette.

Det blir også jobba med å få ned saksbehandlingstida hos Utlendingsdirektoratet for å få inn arbeidar frå utlandet.

På lang sikt meiner han både utdanningstilboda, fagkunnskap hos lærarar og karriererettleiing er faktorar ein må sjå på for å auke rekrutteringa.

Les hele saken: Reiselivet skrik etter kvalifisert arbeidskraft (NRK Vestland, 22.06.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie