Skip to main content
 

Fornøyd med forslag om styrket saksbehandlingskapasitet i UDI

11. mai 2023

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 10 millioner kroner for å styrke saksbehandlingskapasiteten i Utlendingsdirektoratet (UDI). Dette er NHO Reiseliv fornøyd med.

NHO Reiseliv skriver at deres medlemmer er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft, men opplever utfordringer med til dels svært lang saksbehandlingstid i UDI.

Behandlingstiden skal i utgangspunktet være på 30 dager, men det finnes mange eksempler der medlemmer venter i opp til 6 måneder på svar. 

– Derfor er det nå svært positivt at UDI får økte bevilgninger for å kunne få ned saksbehandlingstiden, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Nyhet