Skip to main content
 

Regjeringen trege i kampen mot lovløse tilstander i transport

02. april 2024

Arbeidsplassene til varebilsjåførene til seriøse aktører, undergraves av useriøse takket være manglende regulering av varebilbransjen. Det går for sakte med oppryddingen i transportbransjen, mener Fagforbundet Post Midt-Norge.

– Fagforbundet Post og finans har gjentatte ganger bedt Samferdselsdepartementet om handling for å stoppe lovløsheten i varebilbransjen, som i dag er fullstendig uten regler. Fagforbundet registrerer at regjeringen setter av 40 millioner kroner til ekstra kontrolltiltak, men det er langt fra nok, uttaler Fagforbundet Post Midt-Norges årsmøte.

I tillegg til ytterligere ressurser til kontrollinstansene krever årsmøtet i Fagforbundet Post Midt-Norge en rekke tiltak, som ulike krav, fartsskriver og bedre kontroll og strengere straff

Statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet (SD) forsikrer at regjeringen jobber med å følge opp tiltakene i Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren, og viser til at mange allerede er igangsatt.

Nyhet