Skip to main content
 

Rederiene velger utenlandske verft: – De utnytter sjenerøse norske statlige ordninger

22. mars 2023

Rederiforbundets ferske rapport viser at norske rederier i stor grad ønsker å benytte seg av norske verft. Samtidig kommer det frem at det er et gap mellom ønsket om å bruke norske verft, og hvorvidt norske verft faktisk er aktuelle.

– I mange tilfeller velger norske rederi å bygge ved utenlandske verft fordi de utnytter sjenerøse norske statlige ordninger og velger å se bort fra vurderinger rundt samfunnsansvar og et ordnet arbeidsliv, sier Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft.

Strand vektlegger at kostnadsnivået er gitt av norsk tariff, den politisk forankrede allmenngjøringen, strenge HMS- og miljøkrav samt usikkerheten knyttet til kostnadene etter de såkalte sediment-sakene og fremtidig bruk av innleid arbeidskraft, men at flere av disse faktorene er særnorske og gjør at næringen taper konkurransekraft internasjonalt.

Nyhet