Privatmarked i svart og hvitt: Dette bør du vite når du kjøper tjenester til heimen

  • 23. september 2019

Behov for oppussing av bad, nytt tak på hytta eller fiksing på bilen? Mange velger å betale andre for å utføre tjenester på egen eiendom. Underveis kan mange bevisst eller ubevisst bryte loven. Det kan få følger – enten individuelt om du blir tatt, eller samfunnsmessig ved at du støtter opp om sosial dumping eller ved å undergrave lovlydige folks arbeidsvilkår. På arbeidslivet.no finner du en guide til den lovlydige sti, både innen skatte- og arbeidsrett.

Artikkelen omhandler kjøp av tjenester (ikke forbrukerspørsmål eller varekjøp) og loser deg gjennom betaling (penger - skatt og regler for betaling for tjenester) og ansvar (deriblant arbeidsgiveransvar, HMS, medvirkning og sosial dumping).

I artikkelen finner du også lenker til lover, forskrifter og rundskriv.

Les hele artikkelen Privatmarked i svart og hvitt: Dette bør du vite når du kjøper tjenester til heimen (arbeidslivet.no, 19.09.19)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie