Skip to main content
 

Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

16. august 2022

På en regnfull tirsdag under Arendalsuka 2022 samlet Fafo-forskere og representanter for norsk og svensk LO på Torvscenen. Problemstillingene var rettet mot lavlønn, minstelønn og ulikhet. Opptak av seminaret kan du se på Fafo-tv.

I Norge og resten av Norden reguleres lønn i all hovedsak gjennom tariffavtalene. Det finnes ingen lovgivning som skal sikre et minstelønnsgulv. Samtidig er andelen ansatte som er omfattet av tariffavtaler synkende, og særlig gjelder dette i lavlønnsbransjer innenfor privat servicesektor. Fafos undersøkelser viser at 180 000 norske arbeidstakere er varig lavtlønte. Ulikheten vokser også mellom grupper som er omfattet av tariffavtale og de som står utenfor.

EU har vedtatt et direktiv om minstelønn. Direktivet skal sikre at alle EU-landene har minstelønnsordninger som dekker alle arbeidstakere. Men Norden og Norge har vært sterkt imot.

På dette seminaret presenterte Fafo-forskerne Elin Svarstad, Bjorn Dapi og Kristin Alsos nye data om de lavtlønte. Avtalssekreterare Torbjörn Johansson i LO Sverige og LO Norges nestleder Sissel M. Skoghaug var invitert for å forklare hva de vil gjøre for å få folk ut av lavtlønnsfella og hvorfor de ikke vil ha drahjelp fra EU. Fafos Anne Mette Ødegård var møteleder.

Se opptak av seminaret Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU? (Fafo-tv)

 
Nyhet