Skip to main content
 

Økt familieinnvandring etter koronaåret 2020

25. oktober 2022

Familieinnvandringen steg markant i 2021 sammenlignet med året før. Antallet familieinnvandringer økte imidlertid mindre enn innvandringer på grunn av arbeid, flukt og utdanning.  Flest familieinnvandrere kom fra Polen, Eritrea og India. 

Det kom flest familieinnvandrere med statsborgerskap fra land utenfor EØS-området i 2021. To tredjedeler av familieinnvandringen var fra land utenfor dette området.

Aller flest kom det likevel fra Polen. De fleste av disse kom gjennom familiegjenforening og det er naturlig å anta at de fleste er familiemedlemmer av polske arbeidsinnvandrere.

Den nest største enkeltgruppa familieinnvandrere er eritreere.

I likhet med polakker og eritreere består den tredje største gruppa, indiske statsborgere, først og fremst av personer som kommer for å gjenforenes med familie i Norge. Det har vært en betraktelig arbeidsinnvandring fra India i løpet av de siste ti årene. I sammenheng med den økte arbeidsinnvandringen har også flere indere kommet for å gjenforenes med familie i Norge. Sammenlignet med familieinnvandring fra andre land ligner den fra India dermed mest på familieinnvandringen fra Polen.

Les hele saken: Økt familieinnvandring etter koronaåret 2020 (SSB, 25.10.22)

 

Relaterte temaer

 
Nyhet