Nytt Fafo-notat om lovfestet minstelønn i Frankrike

  • 01. juli 2016

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen, blant annet som følge av finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. Dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, handler om den franske minstelønnsordningen.

Frankrike har hatt en lovfestet minstelønn siden 1950, og minstelønnen er ansett som en grunnleggende institusjon i den franske arbeidslivsmodellen.

Hvordan fungerer ordningen, og hvordan utvikler minstelønnen seg over tid? Dette er noen av spørsmålene som besvares.

Notatet er basert på en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om emnet, samt intervjuer med representanter fra tre arbeidstakerorganisasjoner i Frankrike, gjennomført i desember 2015 og januar 2016.

krj

Kristin Jesnes

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie