Fafo Østforum, 01.06.22

Nytt Fafo-notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

Et nytt notat fra Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder i året 2020. De kartlegger hvor mange i hvert av de allmenngjorte områdene som har en timelønn under, på/rett over, og over de allmenngjorte minstelønnssatsene i de relevante tariffavtalene.

esv2bjdNotatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer og yrker høsten 2020. Lønnsstatistikken fra september 2020 holdes opp mot lønnssatsene i de gjeldende vedtakende fra Tariffnemda på det tidspunktet. Lønnsstatistikken bygger på rapportering fra virksomheter i Norge, og lønningene de betaler sine lønnstakere. Statistikken omfatter ikke utsendte arbeidstakere. Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid til.

Les sammendrag og last ned hele rapporten


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie