Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

01. juni 2022

Et nytt notat fra Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder i året 2020. De kartlegger hvor mange i hvert av de allmenngjorte områdene som har en timelønn under, på/rett over, og over de allmenngjorte minstelønnssatsene i de relevante tariffavtalene.

esv2bjdNotatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer og yrker høsten 2020. Lønnsstatistikken fra september 2020 holdes opp mot lønnssatsene i de gjeldende vedtakende fra Tariffnemda på det tidspunktet. Lønnsstatistikken bygger på rapportering fra virksomheter i Norge, og lønningene de betaler sine lønnstakere. Statistikken omfatter ikke utsendte arbeidstakere. Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid til.

Les sammendrag og last ned hele rapporten

 
Nyhet