Skip to main content
 

Ny SSB-rapport om sysselsetting blant innvandrere i Norden

15. november 2020

Finland har lavest sysselsetting for innvandrere fra de fleste land og regioner, fulgt av Danmark. Norge har høyere sysselsetting enn Sverige for dem fra arbeidsinnvandringsland, mens Sverige har klart høyest sysselsetting for dem som kommer fra flyktningeland. Dette er noen av resultatene som kommer frem i «En komparativ analyse – Innvandring og innvandrere i Norden.»

Studien er utført av forsker Lars Østby og seniorrådgiver Vebjørn Aalandslid, begge i Statistisk sentralbyrå.

Innvandrere og flyktninger som har bodd over 15 år i Sverige og Finland har høyere sysselsetting enn alle med kortere botid.

lars ostby– I Danmark og Norge er det helt motsatt: Der kommer stadig flere i arbeid de første åtte-ti årene,  sier Østby til Utrop.

Han peker på innvandrernes landbakgrunn som en viktig forklaring på forskjellene i sysselsetting. Her er Norge i en særstilling, mener han:

– Etter EU-utvidelsen østover i 2004, har det kommet atskillig flere til oss fra Polen og andre land i Øst-Europa enn til de andre nordiske landene.

Nettopp arbeidsinnvandringen er ifølge Østby én grunn til at sysselsettingen de første årene blant innvandrerne er så høy.

– Blant polakker i Norge som har bodd her inntil fire år, er tre firedeler sysselsatte, som gjennomsnittet ellers i Norge. Men bare en liten del av arbeidsinnvandrerne bor i Norge lenger enn 15 år. Dette er en av grunnene til at sysselsettingsgraden for innvandrerne under ett synker med botiden, forklarer forskeren.

Les hele saken: Sysselsetting blant innvandrere i Norden: Store forskjeller mellom Norge og Sverige i integreringen (Utrop, 15.11.20)

Les sammendrag, og last ned pdf, av rapporten (SSB, 04.11.20)

 
Nyhet