Ny publikasjon: Moving masculinities: Polish men's migration experiences in Oslo

Kelly Fisher har intervjuet unge og ugifte polske menn som har kommet til Norge for å jobbe. Fisher finner at ulike maskuline idealer former migrasjonsprosessen, som eventyrlyst og bedre balanse mellom arbeid og fritid.

Siden Polen ble medlem av EU i 2004 har polakkene vokst til den største innvandrerbefolkningen i Norge. Denne migrasjonen har vært godt undersøkt fra et arbeidsmarkedsperspektiv, men kvalitativ forskning på polsk migrasjon har vært mindre fremtredende. I Kelly Fishers masteroppgave er det intervjuer med ti unge, ugifte, mannlige polske migranter bosatt i Norge. En av konklusjonene er at disse prøver å posisjonere seg på en mer positiv måte i Norge, og at de ønsker å distansere seg fra stereotypene om polske arbeidstakere. 

Oppgaven er en del av hans Masterstudie ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.


Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie