Skip to main content
 

Utfordrer fordommer om polske menn

  • 25. januar 2023

– Polske menn i Norge trekkes mellom norske og polske maskulinitetsidealer, skriver Kelly Fisher i et blogginnlegg. I sin masteroppgave har han undersøkt stereotypier disse mennene møter i Norge, som at alle jobber i byggebransjen.

Utdrag fra bloggen:

Den vanligste stereotypien polske menn møtte var forventningen om at de jobbet i byggebransjen. Noen nordmenn ble til og med overrasket hvis mennene ikke jobbet i byggebransjen. De jeg intervjuet følte at mange andre negative fordommer var knyttet til akkurat denne stereotypien. Som at polske menn drikker for mye, røyker for mye, banner mye, bor ti personer på ett rom, er konservative og homofobe.  

Interessant nok var det bare to av intervjuobjektene som mente de opplevde diskriminering på grunn av nasjonalitet i Norge. Samtidig oppga samtlige av mennene som prøvde å date norske kvinner, at kvinnene avviste dem på grunn av de var polske. Når de forklarte hvorfor de følte dette, knyttet de det til negative stereotypier polske innvandrere møter i Norge.

Nyhet