Utfordrer fordommer om polske menn

  • 25. januar 2023

– Polske menn i Norge trekkes mellom norske og polske maskulinitetsidealer, skriver Kelly Fisher i et blogginnlegg. I sin masteroppgave har han undersøkt stereotypier disse mennene møter i Norge, som at alle jobber i byggebransjen.

Utdrag fra bloggen:

Den vanligste stereotypien polske menn møtte var forventningen om at de jobbet i byggebransjen. Noen nordmenn ble til og med overrasket hvis mennene ikke jobbet i byggebransjen. De jeg intervjuet følte at mange andre negative fordommer var knyttet til akkurat denne stereotypien. Som at polske menn drikker for mye, røyker for mye, banner mye, bor ti personer på ett rom, er konservative og homofobe.  

Interessant nok var det bare to av intervjuobjektene som mente de opplevde diskriminering på grunn av nasjonalitet i Norge. Samtidig oppga samtlige av mennene som prøvde å date norske kvinner, at kvinnene avviste dem på grunn av de var polske. Når de forklarte hvorfor de følte dette, knyttet de det til negative stereotypier polske innvandrere møter i Norge.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie