Fafo Øtforum, 22.08.22

Ny publikasjon: Immigration and the Norwegian Labour Movement

Johanne Stenseth Huseby ved Fafo har skrevet en masteroppgave om arbeidsinnvandrere og organisasjonsgrad. Empirien er samlet gjennom  intervju med arbeidere, tillitsvalgte og arbeidsgivere fra bygg- og anleggsbransjen, fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Hun finner at språkbarrierer utgjør en sentral årsak for en lavere organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere.

Oppgaven fra mai 2022 er en del av Husbys Masterstudie ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU.

Les sammendrag, og last ned oppgaven. (NTNU)


Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie