Skip to main content
 

Ny publikasjon: Immigration and the Norwegian Labour Movement

  • 22. august 2022

Johanne Stenseth Huseby ved Fafo har skrevet en masteroppgave om arbeidsinnvandrere og organisasjonsgrad. Empirien er samlet gjennom  intervju med arbeidere, tillitsvalgte og arbeidsgivere fra bygg- og anleggsbransjen, fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Hun finner at språkbarrierer utgjør en sentral årsak for en lavere organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere.

Oppgaven fra mai 2022 er en del av Husbys Masterstudie ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU.

Les sammendrag, og last ned oppgaven. (NTNU)

 
Nyhet