Skip to main content
 

Ny publikasjon: Immigration and the Norwegian Labour Movement

22. august 2022

Johanne Stenseth Huseby ved Fafo har skrevet en masteroppgave om arbeidsinnvandrere og organisasjonsgrad. Empirien er samlet gjennom  intervju med arbeidere, tillitsvalgte og arbeidsgivere fra bygg- og anleggsbransjen, fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Hun finner at språkbarrierer utgjør en sentral årsak for en lavere organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere.

Oppgaven fra mai 2022 er en del av Husbys Masterstudie ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU.

Les sammendrag, og last ned oppgaven. (NTNU)

 
Nyhet