Stortinget, 13.06.22

– Ny lov om norske løns- og arbeidsvilkår vil kunne føre til færre cruiseturistar

Regjeringen la nylig frem forslag til ny lov om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel. Høyre er i tvil på om lovforslaget treffer formålet.

Stortingsrepresentant Olve Grotle (H) har sendt skriftlig spørsmål til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran:

– Ser statsråden at forslaget til ny lov om norske løns- og arbeidsvilkår vil kunne føre til færre cruiseturistar og dermed svekke næringsgrunnlaget for distrikts-reiselivet langs norskekysten?

– Vi er i tillegg bekymret for at en mulig konsekvens av et nytt forslag vil medføre at internasjonal cruisetrafikk vil velge færre anløp, velge bort snuhavner i Norge, eller i ytterste konsekvens – velge bort Norge som destinasjon helt.

Les hele spørsmålet (Stortinget, 13.06.22)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie