Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg

17. september 2015

Prosjekter i bygg og anlegg har mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette gir mange og sammensatte HMS-utfordringer.

mobroaSærlig er det problematisk å kommunisere med arbeidstakere fra Øst-Europa. 17 prosent av verneombudene mener at språkproblemer ofte har medført farlige situasjoner på bygge- og anleggsplassene.

Den nye rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Mona Bråten og Rolf Andersen på oppdrag fra LO.

 

 
Nyhet