Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg

  • 17. september 2015

Prosjekter i bygg og anlegg har mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette gir mange og sammensatte HMS-utfordringer.

mobroaSærlig er det problematisk å kommunisere med arbeidstakere fra Øst-Europa. 17 prosent av verneombudene mener at språkproblemer ofte har medført farlige situasjoner på bygge- og anleggsplassene.

Den nye rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Mona Bråten og Rolf Andersen på oppdrag fra LO.

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie