Ny Fafo-rapport om likebehandling av utleid arbeidskraft

  • 18. mai 2016

Fra 2013 skal ansatte som leies ut fra bemanningsforetak ha samme lønns- og arbeidsvilkår som om de ble ansatt direkte i innleievirksomheten. Har reglene ført til likebehandling?

Tema for denne rapporten er likebehandlingsreglene som gjelder ved utleie av arbeids
kraft fra bemanningsforetak, og hvordan disse reglene fungerer i praksis. Reglene
trådte i kraft 1. januar 2013 og hadde på evalueringstidspunktet virket i om lag tre år.

Rapporten er basert på intervjuer med ledere og tillitsvalgte, arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene. Den er skrevet av Fafo-forskerne Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

kal  mob  sit

Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie