Fafo Østforum

Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering

Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering

Hvordan skapes gode dagligliv i kjølvannet av innvandring? Hva er egentlig hverdagsintegrering, og hvordan kan det måles? Fafo har gjennomført en pilotundersøkelse i innvandrerbefolkningen om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i januar-februar 2022 og involverte to utvalg: Et innvandrerutvalg bestående av personer som har bodd minst fem år i Norge, født i Polen, Etiopia/Eritrea, Pakistan og Somalia, pluss et kontrollutvalg fra den øvrige befolkningen

Hensikten er at erfaringer og funn fra pilotundersøkelsen skal kunne brukes i arbeidet med å utvikle en større nasjonal representativ undersøkelse om såkalt «hverdagsintegrering» i innvandrerbefolkningen.

kda 2020hefjhf2015

Rapporten, som ble offentliggjort 24. august 2022, er forfattet av Fafo-forskerne Kristin Dalen, Hedda Flatø og Jon Horgen Friberg.

Les sammendrag og last ned gratis nettversjon av rapporten: Hverdagsintegrering. En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen. Fafo-rapport 2022:15

Utdrag fra sammendraget:

 


Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner

    Fafo-rapport: Hverdagsintegrering