Ny Fafo-rapport: Ansette eller leie inn? En kartlegging i Hordaland

  • 03. september 2019

Fafo har kartlagt bemanningsstratgiene i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Elleve av de 22 bedriftslederne oppgir at de er mer eller mindre avhengige av arbeidsinnvandring og tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard på oppdrag fra Fellesforbundet avdeling 5 og Norsk Industri og har vært delfinansiert av Hordaland fylkeskommune og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak.

roa

mobsmo 1

Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie