Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport: Ansette eller leie inn? En kartlegging i Hordaland

03. september 2019

Fafo har kartlagt bemanningsstratgiene i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Elleve av de 22 bedriftslederne oppgir at de er mer eller mindre avhengige av arbeidsinnvandring og tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard på oppdrag fra Fellesforbundet avdeling 5 og Norsk Industri og har vært delfinansiert av Hordaland fylkeskommune og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak.

roa

mobsmo 1

Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard

 
Nyhet