Skip to main content
 

Ny artikkel: Restriksjoner for å unngå «importsmitte», men lavere korona-forekomst blant gjestearbeiderne

10. november 2023

Under pandemien ble gjestearbeidere, eller ikke-bosatte arbeidsinnvandrere, gjenstand for kraftige smitteverntiltak gjennom strenge innreiserestriksjoner for å hindre «importsmitte». En ny studie har undersøkt om gjestearbeidere faktisk hadde høyere sannsynlighet for påvist koronasmitte enn befolkningen ellers.

Forfatterne Martin Henrik Hunting, Ingrid Hjort og Hege Marie Gjefsen
sammenligner smitten blant ikke-bosatte arbeidsinnvandrere og en tilsvarende sammenligningsgruppe i den norske befolkningen.

Analysene viser at det var lavere forekomst av covid-19 blant gjestearbeidere.

Nyhet