Skip to main content
 

Ny artikkel: – Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases

31. mai 2023

I artikkelen «Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases», undersøker Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen (bildet) med nordiske kollegaer hvordan domstoler skaper visse typer fremstillinger av ofre for utnyttelse i det nordiske arbeidslivet, basert på rettsdommer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Forskerne finner at i fremstillingene domstolene skaper, forbeholdes sårbarheten de mest marginaliserte arbeidsinnvandrerne. Denne smale fremstillingen stilner arbeidsinnvandreres bredere sosioøkonomiske kontekst. Forfatterne finner også betydelige forskjeller ved hvordan rettslige tolkninger benyttes på tvers av de nordiske landene. 

Artikkelen er publisert i International Review of Victimology. Jahnsens medforfattere er Isabel Schoultz og Heraclitos Muhire ved Lund Universitet, Marlene Spanger ved Aalborg Universitet, og Anniina Jokinen og Anna-Greta Pekkarinen ved HEUNI, Finland.

Utdrag av artikkelens innledning:

The aim of this article is to explore how courts produce certain representations of victims of labor exploitation in the Nordic context based on court judgments from Denmark, Finland, Norway, and Sweden. To achieve this, we analyze and compare criminal court judgments focused on the exploitation of migrant workers by asking: How are ‘victims’ of labor exploitation represented in Nordic court judgments? What is left unproblematic and silenced?

Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases. International Review of Victimology, 2023, 0(0), 1-21.

 

Ny artikkel: – Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases

31. mai 2023
Nyhet