Skip to main content
 

Notat fra Stortingets utredningsseksjon om ELA

09. oktober 2018

I dette notatet fra Stortingets utredningsseksjon redegjøres det for mulige konsekvenser av forslag til forordning om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA).

Utredningsnotatet, som ble offentliggjort 4. oktober, 2018 er gjennomført på oppdrag fra Arbeiderpartiet som den 24. mai 2018 ba om å få utredet følgende spørsmål:

  • I hvilken grad innebærer EU-kommisjonens forslag til nytt arbeidsmarkedsbyrå overnasjonal myndighet, suverenitetsavståelse og avgjørelser som kan
    pålegges Norge ved eventuell uenighet mellom land?
  • I hvilken grad innebærer forslaget inngripen i arbeidslivets parter i Norge sine muligheter til å regulere arbeidsmarkedet?
  • På hvilke måter kan forslaget styrke kamp mot sosial dumping, arbeidsliv skriminalitet og trygdesvindel i Norge?

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) omtalte rapporten tidligere i høst, og skrev da at rapporten har følgende hovedkonklusjoner:

  • Norge risikerer å måtte avstå suverenitet til EU, men det er for tidlig å konkludere tydelig om dette.
  • Byrået vil være et godt verktøy for å bekjempe grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet.
  • Det er for tidlig å konkludere hvordan byrået vil gripe inn i den norske arbeidslivsmodellen.

Nedenfor er lenke til tidligere saker og debatter om det nye arbeidsmarkedsbyrået.

 
Nyhet