Skip to main content
 

Forhandlinger om arbeidsmarkedsbyrå

18. oktober 2018

EU-kommisjonens forslag om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) er i sin spede begynnelse i den interne EU-prosessen. Om EU-kommisjonens ønske om oppstart i 2019 blir mulig gjenstår å se. Det er fremdeles uklart når det kan forventes enighet mellom Rådet og Parlamentet.

Les hele saken (LO-kontoret i Brussel, 18.10.18)

 
Nyhet