Skip to main content
 

Myndighetene ønsker hjelp fra virksomhetene for å få vaksinert flere

23. desember 2021

Regjeringen ber arbeidslivet om hjelp for å øke vaksineringsgraden. Spekter oppfordrer sine medlemmer til å bidra med å stille eventuelle ledige ressurser til disposisjon, vurdere behov for vaksinasjon på arbeidsplassen og spre informasjon – særlig til utenlandskspråklige arbeidstakere

I et møte mellom regjeringen og arbeidslivets parter, ble det drøftet hvordan partene og arbeidsplasser generelt kan bidra i det viktige arbeidet med å få vaksinert befolkningen raskest mulig.

Flere har etterspurt muligheten for vaksinering på arbeidsplassene, gjennom eksempelvis vaksinebuss. Kommunene har et særskilt fokus på uvaksinerte arbeidsinnvandrere, og kan kontaktes med tanke på å melde inn behov for å tilby vaksinasjon på arbeidsplassen, skriver Spekter.

Les hele saken: Myndighetene ønsker hjelp fra virksomhetene for å få vaksinert flere (Spekter, 23.12.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet