Skip to main content
 

Lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører

24. september 2019

For tredje gang har Yrkestrafikkforbundet (YTF) gjennomført en omfattende undersøkelse om lønn og arbeidsforhold blant utenlandske lastebilsjåfører som passerte grensa til Norge ved Svinesund. Trenden har vært at sjåførene rekrutteres lenger og lenger øst – der lønnsnivået er lavest. Og årets undersøkelse viser at andelen ukrainske sjåfører har økt betydelig. 

YTF kartlegger lønnsutvikling, graden av kabotasje og sjåførenes nasjonalitet. 

Funn fra den første undersøkelsen (juli 2014): en fjerdedel av sjåførene som ble spurt tjente 1000 euro eller mindre i måneden, et klart bevis på sosial dumping.

I undersøkelsen i 2017 var det kun 20 prosent oppga at de fikk allmenngjort lønn.

Resultatet av årets undersøkelse vil foreligge om noen uker.

Les hele saken Samling i bånn? (YTF, 24.09.19)

 
Nyhet