Skip to main content
 

LO: – Tariffavtalen avgjør hvilken tillitsvalgt som kan gi tommel opp for innleie

15. juni 2023

Steinar Krogstad, 2. nestlederen i LO, vil oppklare spørsmålet rundt bruken av bemanningsbyråer. 

Krogstad slår fast at det kun er bedrifter med tariffavtale som har lov til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå, og at det i disse bedriftene er hovedavtalen og dens bestemmelser som gjelder.

I Arbeidsmiljøloven brukes begrepet «tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett». Det betyr i praksis enten en fagforening som er tilsluttet en hovedorganisasjon som LO, eller et landsomfattende fagforbund med mer enn 10.000 medlemmer.

Innstramningene i innleiereglementet har ført til at bedrifter som vil leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå, må spørre de tillitsvalgte først, før de kan leie inn.

Årsaken til forvirringen kommer fra departementets svar til Stortinget der de henviser til tillitsvalgtbegrepet som er brukt i arbeidsmiljøloven. Rødt har nå fremmet forslag på Stortinget om å presisere dette begrepet. 

Nyhet