Skip to main content
 

Krever «exit-strategi» for arbeidere som blir alvorlig utnyttet

15. februar 2024

Fair Play Bygg krever en «exit-strategi» for arbeidere som blir alvorlig utnyttet, og har diskutert dette med regjeringen. Regjeringen har sendt et forslag på høring om økt strafferamme for de som grovt utnytter utenlandsk arbeidskraft.

Sergiu Tincaburov sier han jobbet som håndverker i Norge i tre måneder uten å motta lønn. Han har anmeldt sin tidligere arbeidsgiver, en 42 år gammel litauer involvert i 21 konkurser i Norge.

Selv om Tincaburov er et nøkkelvitne i saken, har det kostet mye å ta opp kampen mot sine tidligere sjefer. Han sto uten noe sted å bo da han måtte flytte fra stedet han leide gjennom arbeidsgiveren.

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn, ser det som et tankekors at det er så krevende å ta opp kampen mot arbeidsgiveren.

– Det må være et apparat som kan ivareta arbeidstakere som blir utsatt for slikt, sier han.

Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeids- og inkluderingsdepartementet deler denne bekymringen. Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeids- og inkluderingsdepartementet deler denne bekymringen. Han mener det må jobbes på flere områder parallelt for å løse problemene, og sier at regjeringen også vil se nærmere på forslaget til Fair Play Bygg.

Nyhet