Skip to main content
 

Høring: Strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger

13. februar 2024

Regjeringen har fokus på å å hindre utnytting av utlendinger som er i en sårbar situasjon, og på å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det sendes derfor på høring forslag om en strengere straffebestemmelse for å slå ned på grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold.

På den måten er det ikke bare den som «formidler» arbeid eller bolig som vil kunne straffes, men f.eks. også arbeidsgiver eller utleier selv. Departementet foreslår også at strafferammen bør heves til fengsel i tre år.

Høringsfristen er satt til 13. mai 2024.

Høringsdokumenter: Høring - Forslag om strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold mv.

Nyhet