Skip to main content
 

Kontrollkomiteen får ikke innsyn i hemmeligholdt Nav-rapport

07. desember 2022

Stortingets kontrollkomité får ikke utlevert rapporten fra 2014 som slo fast at eksportforbud for trygd var ulovlig, slik de har bedt om.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sendte 22. november brev til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen der de ba om at den interdepartementale rapporten «Eksport av trygdeytelser» fra 2014 overleveres komiteen.

Komiteen viser til at VG og Aftenposten har fått tilgang til en sladdet versjon av rapporten.

Utdrag fra statsrådens svarbrev fra 6. desember:

Dommeren i Oslo tingrett fikk videre i forrige uke oversendt hele den usladdede versjonen av rapporten fra Regjeringsadvokaten. Det er nå opp til rettsapparatet å gi den nødvendige
rettslige avklaringen av om de sladdede delene av rapporten har betydning for det
foreliggende søksmålet, slik at større deler av rapporten må fremlegges.

Les korrespondansen i saken: Vedr. innsyn i den interdepartementale rapporten "Eksport av trygdeytelser" fra 2014 (Stortinget,07.12.22)

Les også: Regjeringa får kritikk for å halde Nav-rapport hemmeleg (Nordrenett.no, 07.12.22)

 
Nyhet