Skip to main content
 

Hemmelig rapport fra 2014: Eksportforbud av trygd var ulovlig

08. november 2022

Allerede fem år før Nav-skandalen sprakk, slo en intern utredning i regjeringen fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen.

«Innføring av bostedskrav eller direkte eksportforbud vil være forbudt etter forordningen, med unntak av de få situasjoner der forordningen unntaksvis åpner for slike krav», skrev en intern arbeidsgruppe i regjeringssystemet i 2014.

Likevel kom arbeidsgruppen til at det ville være mulig å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å lage egne norske unntak fra EØS-avtalens rett til fri bevegelse.

2014-rapporten har tittelen «Eksport av velferdsytelser».

I mars 2014 satte Solberg-regjeringen en arbeidsgruppe i gang for å finne ut hvordan man kunne lage flest mulig unntak fra hovedregelen om fri bevegelse mellom EØS-land.

Det Solberg-regjeringen ville til livs, var i første rekke EØS-borgere som hadde opparbeidet rettigheter til trygd fordi de arbeidet og betalte skatt til Norge.

Dersom de ble de syke eller arbeidsledige, kunne de ta med rause norske velferdsordninger til lavkostland. Dette ville regjeringen forsøke å begrense.

Regjeringsadvokaten har nå delt en sladdet versjon av 2014-rapporten med saksøkerne i en ny Nav-rettssak, som kommer opp for Oslo tingrett i desember.

Les hele saken: Hemmelig rapport fra 2014: Eksportforbud av trygd var ulovlig (VG, 08.11.22)

 
Nyhet