Fafo-forsker Jon Horgen Friberg med to artikler om arbeidsmigrasjon

  • 16. januar 2018

Jon Horgen Friberg har skrevet artikkel sammen med Arnfinn H. Midtbøen, med tittelen "Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets". Medforfatter på den andre artikkelen, "Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry", er Hedda Haakestad.

I artikkelen Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets  immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets  undersøkes det hvordan ulike etniske grupper allokeres inn i bestemte jobber, og hvordan arbeidsgiveres preferanser for ulike innvandrergrupper endres når nye grupper entrer arbeidsmarkedet.

I artikkelen Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry diskuterer forfatterne hvilke effekter den økte arbeidsinnvandringen har hatt for de store bygg- og anleggsselskapene i Norge.

Horgens CV på fafo.no

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie