OsloMet, 21.09.22

Hvordan er det å være utenlandsk sykepleier i Norge?

– Vi er helt avhengige av sykepleiere fra andre land for å dekke behovet på sykehus og sykehjem, sier førstelektor Kari Dahl ved OsloMet.

Rasisme på arbeidsplassen, ensomhet og stadig nye krav er blant utfordringene utenlandske sykepleiere møter i Norge, ifølge ny studie.

Kari Dahl har i samarbeid med andre forskere gjennomført spørreundersøkelser blant 144 utenlandske sykepleiere. I tillegg har Dahl dybdeintervjuet ti sykepleiere fra land utenfor EU og EØS som har kommet til Norge.

De fleste kommer fra Filippinene, men det er også sykepleiere fra 18 forskjellige land, som for eksempel Eritrea, Etiopia, Russland og Nepal. Selv om de er utdannet sykepleiere fra hjemlandet, jobber de aller fleste i starten som helsefagarbeidere.

NAV har estimert at vi nå mangler 5.900 sykepleiere og 600 spesialsykepleiere i Norge. 
Spesielt sykepleiere fra Filippinene er en viktig ressurs, men for mange av dem er veien lang før de blir godkjent som sykepleiere i Norge.

Les hele artikkelen: Utenlandske sykepleiere har ofte en lang vei før de blir autorisert i Norge (OsloMet, 21.09.22)Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie