Skip to main content
 

Fortsatt positive holdninger til innvandrere

  • 14. desember 2021

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører årlig en urndersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring. I løpet av de siste årene har folks holdninger til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Denne trenden fortsetter i årets undersøkelse, og relativt få er blitt mer skeptiske til arbeidsinnvandring som en følge av pandemien.

De siste to årene har samfunnet vært preget av koronapandemien. Strenge innreiserestriksjoner har vært iverksatt for å begrense smitte på tvers av landegrenser. I årets undersøkelse ble det inkludert et nytt spørsmål hvor de som ble intervjuet ble bedt om å ta stilling til følgende utsagn: «Koronapandemien i Norge har gjort meg mer skeptisk til arbeidsinnvandring». Et klart flertall (59 prosent) var uenig i dette, mens litt under en tredjedel (29 prosent) ga uttrykk for at de var blitt mer skeptiske til arbeidsinnvandring som en følge av pandemien.

– Holdninger til arbeidsinnvandring er generelt sett positive. Åtte av ti sier seg enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, og syv av ti mener at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden for det meste bidrar positivt til norsk økonomi, sier Frøydis Strøm, seniorrådgiver i SSB.

Les hele saken: Fortsatt positive holdninger til innvandrere (SSB, 14.12.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet