Skip to main content
 

Foreslår å forlenge lov om innreiserestriksjoner til 10. november

26. mars 2021

– Vi står fortsatt i en alvorlig smittesituasjon. Det er derfor helt nødvendig å forlenge hjemmelsgrunnlaget for innreiserestriksjoner. Vi håper alle at smittesituasjonen snart vil forbedre seg, og vi vurderer fortløpende lettelser i innreiserestriksjonene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen fremmer i dag forslag for Stortinget om forlengelse av den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Den midlertidige loven har varighet frem til 1. juni 2021, men foreslås nå forlenget til 10. november 2021.

Les hele saken: Vil forlenge lov om innreiserestriksjoner (Justis- og beredskapsdepartementet, 26.03.21)

Se også: Prop. 117 L (2020–2021) Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 26. mars 2021, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Relaterte temaer

 
Nyhet