Skip to main content
 

Flere innvandrere i jobb i fjor

10. mars 2022

Mye av økningen i 2021 skyldes en oppgang i de næringene som ble rammet av koronatiltakene i 2020. Sysselsettingsprosenten hos innvandrere fra EU-land i Øst-Europa i fjerde kvartal 2021 var på 75 prosent. Det er samme tall som i 2019, mens det i pandemiåret 2020 var på 71 prosent.

Høyere heltidsandel blant innvandrere fra EØS-land
Andel med stillingsprosent på 100 eller mer er lavere blant innvandrere (72,6 prosent) enn hos sysselsatte ellers (77 prosent).

‒ Imidlertid er det stor forskjell innad i innvandrergruppen, ettersom de fra Asia og Afrika har 66,5 prosent i heltid, mens de fra EØS-landene ligger på 78,7 prosent. Denne innvandrergruppen har med andre ord noe høyere heltidsandel enn sysselsatte utenom innvandrerne, sier Tonje Køber, seksjonssjef i SSB.


Høyest sykefravær blant innvandrere under pandemien
I 4. kvartal 2021 hadde innvandrere en sykefraværsprosent (legemeldt) på 6,1 mot 5,9 prosent blant lønnstakere i alt (16-69 år). Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU hadde det høyeste sykefraværet, på 7,1 prosent, mens de fra Nord-Amerika og Oseania hadde det laveste, på 3,9 prosent.

‒ Noen av forklaringen kan være at innvandrerne er overrepresentert i næringer hvor det er lite muligheter for å jobbe hjemmefra, sier Køber.

Innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa hadde sterkest økning i sykefraværet fra 4. kvartal 2019 til samme kvartal 2021, på 27,5 prosent.

Les hele saken: Flere innvandrere i jobb i fjor (SSB, 03.03.22)

Tallene er hentet fra statistikken Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert (SSB, 03.03.22)

Relaterte temaer

 
Nyhet