Skip to main content
 

Faktaflak om tysk minstlønn

  • 09. august 2016

Sysselsettingen har økt. Videre har omfanget av deltidsjobber med lav lønn og begrensede sosiale rettigheter (såkalte «mini-jobber») sunket, og flere er sysselsatt i ordinære jobber. Dette er utviklingen etter at den tyske minstelønnsordningen kom på plass i januar 2015. Dette faktaflaket fra Fafo Østforum gir deg mer kunnskap om tysk minstelønn.

 
Nyhet