Fafo Østforum

Fafobåten 15. og 16. august 2022

Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2022 inviteres det til 13 seminarer, samt en forskerstafett med 15 etapper. Østforum-relevante arrangementer:

  • Ryddigere byggebransje på Sørlandet? Konsekvenser av et forbud mot innleie i Oslofjordregionen.
  • Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?
  • Kompetanse i byggenæringen – hva skjer med fagene og fagligheten?
  • Hva vi vet om verftsindustrien og verftsarbeidere i Norge.
  • Ryddigere byggebransje på Sørlandet? Konsekvenser av et forbud mot innleie i Oslofjordregionen. Spørsmålet vi reiser på dette seminaret er om et eventuelt utleieforbud innenfor bygg i Oslofjord-området får konsekvenser i naboregioner. Og hvorfor det fra myndighetenes side er lagt opp til at forbudet er geografisk avgrenset. Er det slik at det er ryddigere forhold, for eksempel på Sørlandet?
  • Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU? EU har vedtatt et direktiv om minstelønn. Direktivet skal sikre at alle EU-landene har minstelønnsordninger som dekker alle arbeidstakere. Men Norden og Norge har vært sterkt imot. De ønsker selv å bestemme selv hvordan lønn skal reguleres. Spørsmålet er om de nordiske landene er godt nok rustet til å gjøre dette.
  • Kompetanse i byggenæringen – hva skjer med fagene og fagligheten? Migrasjon har skapt press på rekruttering, faste ansettelser og lærlinger. Tiltakene som tar sikte på å sikre kompetanse i byggenæringen er etter hvert mange. Fra Skiensmodell til Norgesmodell, fra Enkelt å være seriøs til Byggkvalitetsutvalget. På bakgrunn av ny forskning spør vi: Hvor står konfliktlinjene i spørsmål om regulering av kompetanse i byggenæringen? Hvor står trepartssamarbeidet?   
  • Hva vi vet om verftsindustrien og verftsarbeidere i Norge. Hvordan har norske verft kombinert flyt av arbeidskraft og produksjon i møte med økt globalisering? Hvordan har dette påvirket arbeidsliv og partssamarbeid? Og hvilke konsekvenser kan en eventuell innstramming i adgang til innleie få for verftene?  

Program for alle Fafos arrangement på Arendalsuka 2022


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie