Fafo Østforum

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi reiser spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Vi vet ikke hvor mange de er. Det er få som ivaretar deres interesser. De blir grovt utnyttet, men ingen tar et samlet ansvar for å hjelpe dem. Arbeidsinnvandrere nederst på rangstigen blir i stor grad overlatt til ideelle organisasjoner, som for eksempel Kirkens Bymisjon.

seminarnettsiden kan du

  • se opptak av seminaret
  • laste ned presentasjonen
  • få lenke til gratis nedlastbar versjon av den nye rapporten

 


Relaterte seminarer

Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie