Fafo-bidrag i forskningsantologien «Sund konkurrens i byggbranschen»

  • 01. oktober 2020

Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Mona Bråten har bidratt til denne svenske forskningsantologien om konkurransevilkårene i byggebransjen. Deres bidrag bygger på forskning om hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket HMS-vilkårene i norsk byggebransje.

Forskningsantologien er utgitt av Den svenske bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Byggföretagen og delfinansieres av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

amo

mob

Anne Mette Ødegård og Mona Bråten har skrevet kapittel 5, Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring. Ødegård presenterte kapitlet på konferansen Forum för sund konkurrens och schysssta byggen den 30 september 2020

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie