Skip to main content
 

Færre søknader om arbeidsinnvandring i 2020, men større informasjonsbehov om regelverk og innreiserestriksjoner

03. juni 2021

2020 – et år preget av unntakstilstand, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2020. Koronapandemi og vekterstreik medførte at de fem servicesentrene i perioder var stengt eller hadde begrenset åpningstid. Antall personer som kom til Norge for å jobbe i 2020 var langt lavere enn i 2019, og det var naturlig nok dermed også langt færre henvendelser til servicesentrene i 2020.

Samtidig: endringer i regelverk og innreiserestriksjoner har gjort at SUAs brukere har hatt større behov for dialog og informasjon. Brexit har gir økt informasjonsbehov.

Antall søknader knyttet til arbeid varierte stort gjennom 2020 sammenlignet med tidligere år. Svigningene sammenfalt med innreiserestriksjonene.

Til tross for perioder med stengte kontorer, tok servicesentrene i 2020 i mot 10 447 søknader om oppholdstillatelser og 13 416 EØS-registreringer.

Ikke alle som kommer til Norge for å jobbe henvender seg til et servicesenter. Årsrapporten gir oversikt over antall henvendelser og søknader som er levert til et sercivesenter, men er ikke en rapport om den totalte arbeidsinnvandringen til Norge

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Det er per i dag fem sentre. Disse er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. I årsrapporten presenteres tall for hvert av de dem sentrene.

Les SUA-årsrapport: 2020

Relaterte temaer

 
Nyhet