Skip to main content
 

Få sjåfører får minstelønn under norgesoppdrag

21. februar 2020

Av de som svarer at de kjører relativt mye (mer enn 40 oppdrag) innad i Norge i løpet av året oppgir kun 10 prosent at de får norsk minstelønn under oppdragene, ifølge en pressemelding om Yrkestrafikkforbundets grenseundersøkelse ved Svinesund i 2019. Funnene er publisert i en egen rapport.

– Dette er sosial dumping. Vi ser at særlig polske og litauiske transportører henter sjåfører stadig lenger øst. Det nye er at de nå går utenfor EU-området til Ukraina og Russland og utstyrer sjåførene med kjøretillatelser i EU-området. Dette utkonkurrerer seriøse norske transportører og bidrar til et kappløp mot bunnen, konkluderer Klungnes, kommenterer forbundsleder Jim Klungnes i en pressemelding.

Av alle svarer en av tre sjåfører at de tjener mindre enn 1500 euro i måneden. Til sammenlikning utgjør norsk minstelønn nærmere 3000 euro. 10 prosent svarer at de tjener under 1000 euro per måned.

Forbundslederen etterlyser økt kontrollvirksomhet.

Les pressemeldingen: Får ikke lovbestemt norsk minstelønn (YTF/NTB kommunikasjon, 21.02.20)

 
Nyhet