Skip to main content
 

YTFs fjerde grenseundersøkelse om lønnsforhold blant utenlandske godssjåfører

22. november 2021

Yrkestrafikkforbundet (YTF) gjennomførte sin fjerde store spørreundersøkelse på Svinesund 11. og 12. oktober, der hovedhensikten er å motvirke at sjåførene blir «bøffet».

– Vi trenger informasjon for å holde fast på allmenngjøringen av lønna, og vi ønsker å avdekke de langsiktige trendene, YTFs forbundsleder Jim Klungnes.

I løpet av to hektiske dager på Svinesund, tok også denne gangen flere hundre grensekryssende sjåfører seg tid til å svare på en rekke vesentlige spørsmål.

En dansk sjåfør kunne stolt forklare YTFs forbundsstyremedlem Knut Authen at minimumslønna i Danmark faktisk var høyere enn i Norge. Det gjelder dessverre få andre nasjoner, om noen. Denne typen undersøkelse, som YTF gjennomfører for fjerde gang, har tidligere viste en klar trend: De utenlandske sjåførene rekrutteres stadig lenger østfra, der lønningene er lave. Generelt er et slikt race mot bunnen en åpenbar trussel mot norsk godsbransje.

Nå skal spørreskjemaene fra 2021 analyseres. Undersøkelsen er den fjerde i sitt slag, etter tilsvarende i 2014, 2017 og 2019. Ved å sammenlikne dataene er det mulig å klart se hvilke trender som utspiller seg over tid.

Les hele saken: YTFs fjerde grenseundersøkelse (YTF, 28.10.21)

 
Nyhet